چهارشنبه سوری

این نه ان ابست که اتش را کند خاموش
با تو گویم لولی لوله گریبان چاک
ابیاری میکنم اندوه زار خاطر خود را 
زان....

********
امید که هر ایرانی همچون سیاووش در آزمون آتش


 (آتش روشنی و گرما بخش و سوزاننده ی پلیدیها)

 سرافراز و سربلند باشد

******

یار ان اهورا مزدا به پا خیزید
نگزارید که اتش اجدادمان خاموش شود
...
●●●●● برای دیدن عکس ها به[ادامه مطلب] مراجعه کنید ●●●●●

عکس ها در حال لود شدن میباشند… شکیبا باشید!
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را بزنید.
چهارشنبه سوری در گذر تاریخ


چهارشنبه سوری در گذر تاریخ

 
در چهارشنبه پایان هر سال سرور و شادمانی زایدالوصفی میان اقشار مختلف و اجتماع ایرانی شایع می شود. این شادمانی که از جنبه های مختلف روانشناختی و جامعه شناختی؛ تاریخی و فرهنگی یکی از وجوه مثبت نشاط و تخلیه روانی و روحیه شاد مردم بوده؛ امروز هم وجاهت خود را حفظ کرده است و اگر برخی از اعمال و شادی ها و رفتارهای کاذب و مخرب امروزی از آن حذف شود و از انجام آنها خودداری شود؛ چهارشنبه سوری به یکی از بهترین و نشاط ....منبع:
http://yeelagh.mihanblog.com